10. May, 2017

Nekustamā īpašuma vērtēšana

SIA “Vindeks” speciālisti veic nekustamo īpašumu novērtējumus visā Latvijas teritorija. Mūsu klienti ir komercbanku kredītņēmēji, valsts un pašvaldību iestādes, investori, zvērināti tiesu izpildītāji, maksātnespējas procesu administratori, īpašumu pircēji un pārdevēji. Klientiem varam sagatavot novērtējumus gan drukātā formātā, gan parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas ļauj ietaupīt pasūtītāja laiku un vērtēšanas darbu izmaksas.

Vērtēšanu veicam sekojošiem mērķiem:

1. aizdevumu nodrošinājumam kredītiestādēs;
2. pirkuma vai pārdevuma ekonomiski pamatotas summas noteikšanai;
3. finanšu pārskatu vajadzībām;
4. ieguldīšanai uzņēmumu pamatkapitālā;
5. investoru piesaistei;
6. tiesvedības vajadzībām;
7. izsoles sākumcenas noteikšanai;
8. citiem netipiskiem mērķiem.

Specializētu īpašumu vērtēšana.

SIA “Vindeks” speciālistiem ir uzkrāta pieredze un zināšanas specializētu objektu, tai skaitā degvielas uzpildes staciju, derīgo izrakteņu karjeru un atradņu, elektrostaciju un koģenerācijas staciju, viesnīcu, atpūtas kompleksu vērtēšana.

Sertificēts mežu vērtētājs veic objektīvu mežaudžu un meža zemes novērtēšanu, sniedz konsultācijas par mežu apsaimniekošanu un atjaunošanu, palīdz izstrādāt ekonomiski pamatotu meža izmantošanas stratēģiju ilgākam laika posmam.

Vērtēšanai izmantota informācija.

Vērtēšanas procesā, bez klienta iesniegtās un publiski pieejamās informācijas (ZG, Kadastra, VMD dati), tiek izmantota informācija no VZD tirgus datu bāzes, cenubanka.lv reāli notikušo darījumu informācija.
SIA “Vindeks” speciālisti rotācijas kārtība apmeklē gandrīz visus Latvijā notiekošos nekustamo īpašumu un sevišķi vērtēšanas nozares seminārus, apmācības kursus un izstādes.
Vajadzības gadījuma tiek piesaistiti mūsu sadarbības partneru speciālisti – kustamas mantas vērtētāji, būveksperti, tāmētāji, juristi.